ไฮโดรมิเตอร์วัดความเค็ม ยี่ห้อ Brannan

รหัสสินค้า : CTB632 – CTB633 , CTB621
ชื่อสินค้า : ไฮโดรมิเตอร์วัดความเค็ม ยี่ห้อ Brannan
English name : Sea Water Hydrometer
รายละเอียด :
ไฮโดรมิเตอร์วัดความเค็ม
Length 200 mm., Division 0.002
CTB632 1.000 to 1.030
CTB633 1.000 to 1.040

ไฮโดรมิเตอร์วัดความเค็ม Brinometers
Length 230 mm., Division 1.0
CTB621 0 to 100

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , ,