ชุดทดลองเรื่องแสงด้วยเลเซอร์

รหัสสินค้า : PL0108
ชื่อสินค้า : ชุดศึกษาเรื่องแสงด้วยเลเซอร์
English  name : Demonstration of Light Experiment with Laser
รายละเอียด : 
ศึกษาคุณสมบัติของแสง เช่น แสงเดินทางเป็นเส้นตรง การหักเหของแสง การสะท้อนของแสง ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์, ปริซึม 2 ชิ้น, ฉากมีช่องแสง และฉากรับภาพ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,