ลักษณะพื้นผิวภูเขาไฟ

รหัสสินค้า :  EG0502
ชื่อสินค้า :    หุ่นจำลองลักษณะพื้นผิวภูเขาไฟ
English name :   Model of Volcano Surface
รายละเอียด : 
แสดงการเคลื่อนตัวของแมกมาภายใต้เปลือกโลกไปยังรอยร้าวบางส่วนเกิดการยันตัวและถ้าแรงดันของแมกมาสูงมากพอจะเกิดเป็นระเบิดของภูเขาไฟที่มีการไหลหรือการเคลื่อนตัวของลาวาบนพื้นโลก

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้