รถทดลองขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2 ทาง

รหัสสินค้า : KK196453
ชื่อสินค้า : รถทดลองขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2 ทาง
English name : 2-Way Car Circuit Kit
รายละเอียด :
ชุดการทดลองที่นำความรู้เรื่องแบตเตอรี่ ,วงจรไฟฟ้าและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ามาเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้รถวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลัง พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของมอเตอร์ ,การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นทั้งแบบขนานและอนุกรม, กระแสไฟฟ้า, แบตเตอรี่,ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้