ชุดทดลองแรงดันนํ้าและอากาศ

รหัสสินค้า : KK198035
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองแรงดันนํ้าและอากาศ
English name : Air and Water Piston – Kit A
รายละเอียด :
ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมการทดลองเพื่อเรียนรู้หลักการของแรงดันน้ำและอากาศ เช่น กิจกรรมปืนแรงดันน้ำ และปืนแรงดันอากาศ เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้