หุ่นยนต์แรงดัน

รหัสสินค้า : KK196462
ชื่อสินค้า : หุ่นยนต์แรงดัน
English name : Air & Water Pressure Robot Kit
รายละเอียด :
       ต่อหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่โดยใช้แรงดันน้ำและอากาศ  ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์  พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำ, แรงดันอากาศ และการเคลื่อนที่

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้