ชุดทดลองแอร์แทร็กซ์

รหัสสินค้า : PM0234 – PM0236
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองแอร์แทร็กซ์
English name : Air Track Apparatus 
รายละเอียด : 
PM0234 ชุดทดลองแอร์แทร็กซ์ 120 ซม. 
PM0235 ชุดทดลองแอร์แทร็กซ์ 150 ซม. 
PM0236 ชุดทดลองแอร์แทร็กซ์ 200 ซม. 
ชุดการทดลองที่สามารถประยุกต์กับการทดลองได้หลายการทดลอง เช่น การทดลองกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, การชน, การอนุรักษ์พลังงานเป็นต้น รางทำจากโลหะอย่างดีมีสเกลบอกระยะทางมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องลมออกขนาด 0.8 มม.
———————————————
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทดลอง
1. รถทรงสามเหลี่ยม 2 ขนาด ใช้งานกับราง
2. แท่งมวลเพิ่มนํ้าหนักรถ 500 กรัม 10 อัน
3. Spring Bumper
4. Harmonic Spring
5. Glider สำหรับติดบนตัวรถ 2 อัน
6. รอกเดี่ยว
7. ที่แขวนตุ้มนํ้าหนัก
8. Photogate Support 2 อัน
9. อุปกรณ์ประกอบชุดทดลองฯ
10. คู่มือ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้