เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ

รหัสสินค้า : KK198074, KK9100
ชื่อสินค้า : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ
English name : AT Hand Crank Generator
รายละเอียด :
KK198074 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ 15 V
KK9100 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ 7 V
สำหรับสร้างพลังงานไฟฟ้าจากมือหมุนสำหรับใช้ประกอบการทดลองและเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและวงจรไฟฟ้า เช่น  ใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถทดลอง และเป็นแหลางกำเนิดไฟฟ้าในวงจรหลอดไฟ เป็นต้น

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้