ชุดมหัศจรรย์การเลียนแบบธรรมชาติ

รหัสสินค้า : KK198468
ชื่อสินค้า : ชุดมหัศจรรย์การเลียนแบบธรรมชาติ
English name : Biomimicry Science from Nature
รายละเอียด :
ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับพับกระดาษเป็นรูปแบบต่างๆ จากการสังเกตธรรมชาติรอบๆ ตัว เช่น การออกแบบและสร้างเครื่องบินเลียนแบบรูปร่างและการบินของนก เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้