เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบ USB วัดอุณหภูมิและความชื้น แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD

รหัสสินค้า : USB-THLCD
ชื่อสินค้า : เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบ USB วัดอุณหภูมิและความชื้น แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD
English name : Data Logger USB with LCD screen, Thermo&Hygro Meter

รายละเอียด:
อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลความชื้น อุณหภูมิและ Dew point (อุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศจะเริ่มรวมตัวกัน) เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

  • ช่วงของการวัดอุณหภูมิ -35 ํC ถึง +80 ํC (-31 ํF ถึง 176 ํF)
  • ช่วงของการวัดความชื้น 0 ถึง 100 % RH
  • มีมาตรฐาน IP67
  • แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้น สูงสุด – ตํ่าสุด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , ,