ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์

รหัสสินค้า : KK198109
ชื่อสินค้า : ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์
English name : Build Your Own 150x Microscope
รายละเอียด :
ประกอบกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงสุด  150 เท่า แล้วเตรียมสไลด์อย่างง่ายนำมาศึกษา เช่น เกสรดอกไม้, แมลง และเซลล์หัวหอม เป็นต้น

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้