ชุดสนุกกับการต่อหลอดไฟฟ้าอย่างง่าย

รหัสสินค้า : KK198069
ชื่อสินค้า : ชุดสนุกกับการต่อหลอดไฟฟ้าอย่างง่าย
English name : Miniature Bulb Basic Experiment Kit Type SS
รายละเอียด :
เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า,รู้จักส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า, ฝึกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการนำไฟฟ้าและฝึกต่อวงจรเองตั้งแต่วงจรพื้นฐานไปจนถึงวงจรที่ค่อยๆมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้