ลูกโลกแสดงกลุ่มดาว

รหัสสินค้า : KK196401
ชื่อสินค้า : ลูกโลกแสดงกลุ่มดาว
English name : Celestial Globe
รายละเอียด : 
     เรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้า ทั้งรูปร่างของกลุ่มดาว, การเปลี่ยนตำแหน่งของดวงดาว, ดวงดาวกับฤดูกาล, ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับการมองเห็นดวงดาวและกลุ่มดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าจากจุดที่เรายืนอยู่

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้