ชุดสร้างเครื่องขยายเสียง DIY

รหัสสินค้า : GK087
ชื่อสินค้า : ชุดสร้างเครื่องขยายเสียง DIY
English name : DIY Sound Cylinder
รายละเอียด :
ฝึกสร้างเครื่องขยายเสียงพร้อมเรียนรู้หลักการเกิดเสียง มีสาย Audio Cable สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้