การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและแผ่นดินไหว

รหัสสินค้า : KK196451
ชื่อสินค้า : การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและแผ่นดินไหว
English name : Earthquaker
รายละเอียด :
           ประกอบด้วยเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถมองเห็นลักษณะการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกได้, แผ่นรอยเลื่อนจำลองและอุปกรณ์สำหรับออกแบบและสร้างบ้านต้านภัยแผ่นดินไหว   เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินไหว, โครงสร้างภายในของโลก, แผ่นเปลือกโลกทวีปและมหาสมุทร, การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและกำเนิดเทือกเขา

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้