สนุกกับแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่าย

รหัสสินค้า : KK198062
ชื่อสินค้า : สนุกกับแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่าย
English name : Principles of Electric Current-Basic Experiment Kit
รายละเอียด :
เรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าทั้ง ทิศทางและการเกิดสนามแม่เหล็ก, ขั้วแม่เหล็ก, ขดลวดเหนี่ยวนำ, กระแสไฟฟ้าและการวัดกระแส , ทิศทางการไหลของกระแส, วงจรไฟฟ้า, หลักการของเข็มทิศ  และทดลองสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเอง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้