รถพลังงานกล

รหัสสินค้า : KK196456
ชื่อสินค้า : รถพลังงานกล
English name : Energy Conversion Car Set
รายละเอียด :
ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน ที่ผู้ใช้จะได้ประกอบรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะสมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนด้วยตนเอง พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง เก็บสะสม และการใช้พลังงานไฟฟ้า, การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า, แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้าจากการหมุนปั่น, การทำงานของกลไกเฟือง,  การเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า , ตัวเก็บประจุ , การเชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น, แผงวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น, การเคลื่อนที่, กลไกการทำงานของรถจำลอง และการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้