จรวดนํ้า

รหัสสินค้า : KK196467
ชื่อสินค้า : จรวดนํ้า
English name : Fly-High Rocket
รายละเอียด :
ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับประกอบและตกแต่งจรวดน้ำด้วยตนเอง พร้อมทดลองและเรียนรู้แรงและการเคลื่อนที่, ความดันอากาศและหลักการของเครื่องบินและจรวดน้ำ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้