ชุดพับกระดาษเรียนรู้ศาสตร์การบิน

รหัสสินค้า : KK197793
ชื่อสินค้า : ชุดพับกระดาษเรียนรู้ศาสตร์การบิน
English name : Origami Craft Book 6 Flying Science
รายละเอียด :  
         ประกอบด้วย 9 กิจกรรมการพับกระดาษเลียนแบบการบินของสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น เฮลิคอปเตอร์, เมล็ดพืช, นก, เครื่องบิน เป็นต้น และเรียนรู้แรงที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น แรงยก, แรงขับเคลื่อน, แรงต้าน และแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นต้น พร้อมคู่มือสีสันสวยงามมีภาพประกอบขั้นตอนการทำกิจกรรมอย่างละเอียด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้