ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์

รหัสสินค้า : KK198061
ชื่อสินค้า : ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์
English name : Foil Electroscope
รายละเอียด :
ประกอบด้วยกล่องใสพร้อมฐาน, แผ่นสะสมพลังงาน, อลูมิเนียมฟอยล์และแผ่นวัดมุมสำหรับทำกิจกรรมตรวจสอบไฟฟ้าสถิตในวัสดุต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า,  การไหลของประจุ, การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน และปฏิกิริยาระหว่างประจุไฟฟ้าที่เหมือนและแตกต่างกัน

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้