สนุกกับการทำกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์

รหัสสินค้า : KK196481
ชื่อสินค้า : สนุกกับการทำกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์
English name : Galileo Thermometer Set
รายละเอียด :
สร้างกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ โดยอาศัยหลักการลอยตัวและแทนที่ของอาร์คิมิดีส ซึ่งเป็นพื้นฐานของเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้