การแปลงลูกบาศก์ภาพระบบร่างกายมนุษย์

รหัสสินค้า : KK93569
ชื่อสินค้า : การแปลงลูกบาศก์ภาพระบบร่างกายมนุษย์
English name : Transforming Picture Cube  Human Anatomy
รายละเอียด :  
         ลูกบาศก์แสดงภาพส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ สีสันสดใส ง่ายต่อการจดจำ  หมุนเปลี่ยนภาพได้ถึง 8 ภาพ เช่น โครงกระดูก, ส่วนประกอบของหัวใจ, การสูบฉีดโลหิตภายในหัวใจ, องค์ประกอบของสมอง, องค์ประกอบของกล้ามเนื้อ, ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย, อวัยวะภายใน  เป็นต้น  แต่ละภาพมีคำอธิบายส่วนประกอบต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้นอกเวลา

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้