นํ้ามันใช้กับกล้องจุลทรรศน์

รหัสสินค้า :  ฺBI0651
ชื่อสินค้า : นํ้ามันใช้กับกล้องจุลทรรศน์
English name : Immersion Oil

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้