ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม

รหัสสินค้า : KK198125
ชื่อสินค้า : ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม
English name : Lunar Phases Model with Light
รายละเอียด :
          ประกอบด้วยทรงกลมจำลองโลก  ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์พร้อมฐานหลอดไฟ สำหรับทำกิจกรรมการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม พร้อมเรียนรู้การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก, การเกิดกลางวัน – กลางคืน และการเกิดฤดูกาลต่างๆ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้