รถแข่งแม่เหล็ก

รหัสสินค้า : KK196406
ชื่อสินค้า : รถแข่งแม่เหล็ก
English name : Magnet Racer
รายละเอียด :
เรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก, การนำไปใช้ประโยชน์, เส้นแรงและสนามแม่เหล็ก, และความสัมพันธ์ระหว่างเข็มทิศกับแม่เหล็กโลก ผ่านกิจกรรมในชุดพร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้