กล้องจุลทรรศน์สองตา DIGI รุ่น 21-02B (PL)

รหัสสินค้า: BI0108
ชื่อสินค้า: กล้องจุลทรรศน์สองตา DIGI รุ่น 21-02B (PL)
English name: DIGI Binocular microscope model 21-02B (PL)

รายละเอียด

หัวกล้อง: แบบSiedentopf+ สองกระบอกตา เอียง 30 องศา
เลนส์ตา: WF10x/20 mm. และ WF16x/13 mm.
เลนส์วัตถุ: แบบ Plan achromatic objectives กำลังขยาย 4x, 10x, 40x (Spring), 100x (Spring, Oil)
แท่นวางสไลด์: แบบ Mechanical stage ขนาด 130×140 mm.
เลนส์รวมแสง: Abbe condenser 1.25 NA ปรับเลื่อนขึ้นลงได้ ไดอะแฟรมแบบ Iris diaphragm มีช่องใส่เลนส์กรองแสง
ระบบโฟกัส: ปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วม (Coaxial)
ระบบแสงสว่าง: แบบ Koehler illumination หลอดไฟ Halogen 6V/20W มีสวิตช์และปุ่มปรับความเข้มแสง
แถมฟรี: กล่องไม้อย่างดี มีหูหิ้วพร้อมกุญแจล็อค

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้