นัยน์ตาจำลองและการมองเห็น

รหัสสินค้า : KK196429
ชื่อสินค้า : นัยน์ตาจำลองและการมองเห็น
English name : Model Eye with Liquid Lens
รายละเอียด :  
         ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับประกอบนัยน์ตาจำลอง แล้วทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนัยน์ตามนุษย์ เช่น ลักษณะโครงสร้างและการทำงาน, การมองเห็นภาพ, ความผิดปกติของสายตาและการแก้ไข เป็นต้น

This product is currently out of stock and unavailable.