รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รหัสสินค้า : KK198123
ชื่อสินค้า : รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย
English name : Multipurpose Basic Experiment Car
รายละเอียด :
สนุกสนานไปกับการประกอบรถทดลองด้วยตนเองและใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบในการขับเคลื่อน เช่น พลังงานลม, มอเตอร์ และพลังงานแสง เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้