ชุดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ

รหัสสินค้า : KK198090
ชื่อสินค้า : ชุดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ
English name : Multipurpose Power Generator B
รายละเอียด :
ชุดอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนด้วยตนเอง   นำไปใช้เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 7 V  โดยในชุดมีตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น หลอด LED และกริ่งเสียง เป็นต้นพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า, ระบบมอเตอร์ และกลไกเฟือง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้