ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้มและการตกของลูกตุ้มบนรางโค้ง

รหัสสินค้า : KK8104
ชื่อสินค้า : ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้มและการตกของลูกตุ้มบนรางโค้ง
English name : Pendulum and Impact
รายละเอียด :
ทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ลูกตุ้มและแขนลูกตุ้มที่ความยาวต่างๆกัน เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการแกว่งครบ 1 รอบ, น้ำหนักของลูกตุ้มและความยาวของแขนลูกตุ้ม หรือใช้รางโค้งกับลูกตุ้มในการทดลองเรื่องการชนและแรงกระแทก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้