ชุดศึกษาโครงสร้างโลก

รหัสสินค้า : KK196448
ชื่อสินค้า : ชุดศึกษาโครงสร้างโลก
English name : Planet Anatomy
รายละเอียด : 
     สร้างแบบจำลองโครงสร้างภายในของโลกพร้อมเรียนรู้การกำเนิดโลก, ระบบสุริยะ, การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและแม่เหล็กโลก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้