ดาวเคราะห์ในจักรวาล

รหัสสินค้า : KK196441
ชื่อสินค้า : ดาวเคราะห์ในจักรวาล
English name : Planet Engineer
รายละเอียด : 
     สร้างดาวเคราะห์จำลองพร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของดาวเคราะห์แต่ละดวงในจักรวาล, โครงสร้าง, ประเภท, ข้อเท็จจริงและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจักรวาล ฝึกทักษะทางด้านศิลปะควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้