ยานลอยบนดินแรงลม

รหัสสินค้า : KK95065
ชื่อสินค้า : ยานลอยบนดินแรงลม
English name : SC Hovercraft
รายละเอียด :
ยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมและกลไกของมอเตอร์ใบพัด ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ใบพัดและพลังงานลม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้