รถหุ่นยนต์บังคับด้วยคลื่นวิทยุ

รหัสสินค้า : KK95062
ชื่อสินค้า : รถหุ่นยนต์บังคับด้วยคลื่นวิทยุ
English name : SC RC Cube
รายละเอียด :
       หุ่นยนต์ที่อาศัยหลักการของมอเตอร์และใช้คลื่นวิทยุบังคับในการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นวิทยุ, การเปลี่ยนรูปพลังงาน, การทำงานของมอเตอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้