หุ่นยนต์เดินไปมาระบบมอเตอร์

รหัสสินค้า : KK95059
ชื่อสินค้า : หุ่นยนต์เดินไปมาระบบมอเตอร์
English name : SC Walking Robot
รายละเอียด :
       หุ่นยนต์ที่อาศัยหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้าและรอกในการเคลื่อนที่  เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า, การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล, ระบบมอเตอร์,กลไกรอก และกลไกโดยรวมของหุ่นยนต์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้