เครื่องกรองนํ้าอย่างง่าย

รหัสสินค้า : KK9002
ชื่อสินค้า : เครื่องกรองนํ้าอย่างง่าย
English name : Simple Water Filter
รายละเอียด :
เพื่อศึกษาการกรองของนํ้าโดยใช้คาร์บอน ทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด นํ้าที่ได้จึงสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ใส ไม่มีตะกอน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: