ชุดประกอบรถระบบมอเตอร์

รหัสสินค้า : KK198202
ชื่อสินค้า : ชุดประกอบรถระบบมอเตอร์
English name : Slide-Switch Experiment Car
รายละเอียด :
เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและพลังงานอย่างครอบคลุม ทั้งวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยการทำให้หลอดไฟสว่างหรือใบพัดหมุน , วงจรไฟฟ้าแบบขนาน ,วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม , การวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย , การใช้กัลวานอมิเตอร์ , ระบบมอเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานจากแรงลม  และการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และแรงลมเพื่อทำให้รถเคลื่อนที่  สามารถนำมาออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีคู่มีวิธีประกอบอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างกิจกรรม และสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้