ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่องแรง

รหัสสินค้า : KK196463
ชื่อสินค้า : ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่องแรง
English name : Spring Force Experiment Kit
รายละเอียด :
 เรียนรู้คุณสมบัติของแรง, ความหนาแน่นของวัตถุ, การใช้เครื่องชั่งสปริง, สปริงกับแรงเสียดทาน, การลดแรงเสียดทานผ่านการใช้เครื่องชั่งสปริง, การวัดแรงและหน่วยของแรง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้