สไลด์ไมโครมิเตอร์

รหัสสินค้า :  ฺBI0661
ชื่อสินค้า : สไลด์ไมโครมิเตอร์
English name : Stage Micrometer

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้