ชุดพลังงานจากไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า : KK196407
ชื่อสินค้า : ชุดพลังงานจากไฟฟ้าสถิต
English name : Static Shocker
รายละเอียด :
สนุกสนานกับการสร้างเครื่อง Van de Graaff Generator แล้วทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้หลักการของไฟฟ้าสถิต เช่น กิจกรรมมายากลไฟฟ้าสถิต, สายน้ำโค้งงอและแมงกะพรุนไฟฟ้าสถิต เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้