ชุดกิจกรรมการมองวัตถุที่เคลื่อนที่เสมือนหยุดนิ่ง

รหัสสินค้า : KK197805
ชื่อสินค้า : ชุดกิจกรรมการมองวัตถุที่เคลื่อนที่เสมือนหยุดนิ่ง
English name : Book of Science Stroboscope Experiments

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้