ยานมหัศจรรย์ UFO

รหัสสินค้า : KK198136
ชื่อสินค้า : ยานมหัศจรรย์ UFO
English name : UFO Spinning Top
รายละเอียด :
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของแม่เหล็กและการหมุนลูกข่าง มาประยุกต์เพื่อให้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเด็กจะสนุกสนานไปกับการหมุนลูกข่างบนแผ่นพลาสติกและฐานแม่เหล็ก แล้วปรับมุมของฐานและน้ำหนักของลูกข่างเพื่อให้ลูกข่างหมุนลอยอยู่กลางอากาศได้ด้วยการควบคุมของพลังแม่เหล็ก ลูกข่างถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายยาน UFO ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาทักษะและความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้