ข้อต่อขวด

รหัสสินค้า : KK198194
ชื่อสินค้า : ข้อต่อขวด
English name : Vortex Bottle Connector
รายละเอียด :
สร้างพายุทอร์นาโดจากข้อมต่อขวด โดยใช้หลักการถ่ายเทของอากาศ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้