สนุกกับกิจกกรมคลื่นเสียง

รหัสสินค้า : KK196472
ชื่อสินค้า : สนุกกับกิจกกรมคลื่นเสียง
English name : Visual Sound
รายละเอียด :
เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นเสียงทั้งแหล่งกำเนิดเสียง , อวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงและอวัยวะรับเสียงในตัวเรา , คุณสมบัติของเสียง ,การเดินทางของเสียงผ่านอากาศจากแหล่งกำเนิดไปยังแหล่งรับเสียง และการสั่นสะเทือนของเสียงทำให้เกิดเป็นคลื่น ตัวอย่างกิจรรม เช่น กิจกรรมศิลปะจากคลื่นเสียง, การเดินทางของเสียง เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้