ชุดเซลล์ไฟฟ้า

รหัสสินค้า : KK198170
ชื่อสินค้า : ชุดเซลล์ไฟฟ้า
English name : AT Voltaic Cell Experiment Kit
รายละเอียด :
ประกอบด้วยแผ่นขั้วไฟฟ้าทองแดง, สังกะสีและกริ่งเสียง เมื่อทำการทดลองโดยใช้สาร Electrolyte จะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วปล่อยอิเล็กตรอนออกมา เกิดกระแสไฟฟ้าทำให้กริ่งเสียงทำงาน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้