ชุดไฟฟ้าจากแรงลม

รหัสสินค้า : KK198124
ชื่อสินค้า : ชุดไฟฟ้าจากแรงลม
English name : Wind Power Generator
รายละเอียด :  
        เรียนรู้หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังการลมไปเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม สนุกสนานกับการออกแบบและประดิษฐ์กังหันลมของตัวเอง พัฒนาทักษะการวางแผน การทดลอง การวิเคราะห์ และหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนและสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้