ทดลองpdf

Promotion พิเศษ

ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์
Moticam และ Optikam

คลิกดูรายละเอียด

หัววัดไร้สายสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ScienceCube Wireless Sensor + Software SCIENCE#
- ไม่ต้องใช้ Data Logger เหมือนหัววัดแบบเก่า
- วัด, บันทึก, วิเคราะห์ข้อมูล ครบในเครื่องเดียว
- ซอฟแวร์ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ระบบ ปฏิบัติการ Windows และแท็ปเล็ต / มือถือทั้งระบบ iOS และ Android
- ระบบไร้สาย ส่งสัญญาณผ่าน Blutooth ทำการทดลองได้สะดวกและหลากหลาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

หัววัดไร้สายสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ScienceCube Wireless Sensor + Software SCIENCE#
- ไม่ต้องใช้ Data Logger เหมือนหัววัดแบบเก่า
- วัด, บันทึก, วิเคราะห์ข้อมูล ครบในเครื่องเดียว
- ซอฟแวร์ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ระบบ ปฏิบัติการ Windows และแท็ปเล็ต / มือถือทั้งระบบ iOS และ Android
- ระบบไร้สาย ส่งสัญญาณผ่าน Blutooth ทำการทดลองได้สะดวกและหลากหลาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

CCS (Complete , Clear Result and Show Set)

เป็นชุดกระเป๋ากิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลองที่ครบถ้วนในการทดลองในสาระวิชานั้นๆ เห็นผลการทดลองชัดเจนและสามารถแสดงผลการทดลองได้ทุกกิจกรรมในกระเป๋า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

หุ่นยนต์เรียนรู้การเขียนโปรแกรม

สำหรับเด็กทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศึกษาสิ่งมีชีวิตทุกประเภทด้วยอุปกรณ์และโมเดลหลากหลายรูปแบบ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

อุปกรณ์สำหรับทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

โปรโมชั่น ประจำปี 2566 – 2567

ARTEC ROBO

ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo

พัฒนาโดยแบรนด์ Artec จาก
ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการเรียน
การสอนหรือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้
เซนเซอร์และมอเตอร์ต่างๆ
เพื่อสร้างหุ่นยนต์และเขียน
โปรแกรมตามแบบอุปกรณ์
ต่างๆที่เราพบเจอในชีวิต
ประจำวัน

Our Partners

Turning Technologies
brannan
biobase
cma
sciencecube
memmert
a&d
ohaus
liston
bante
bresser
holdpeak
smart sensor
thymio