แอพพลิเคชั่น MotiConnect

แอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์บนหน้าจอแท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านชุดถ่ายทอดสัญญาณ ,สัญญาณ Hot Spot และ Wi-Fi แบบ real-time ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย โหมดการใช้งานประกอบด้วย 2 โหมด คือ โหมดการดูภาพแบบ real-time และ โหมดการเรียกดูจากคลังภาพ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรีได้ที่ Play store สำหรับระบบ Android และ App store สำหรับ iOS

1. ฟังก์ชันในโหมดการดูภาพแบบ Real – Time (Live Image) สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

 • ปรับแต่งสี, ความสว่างและความคมชัดของภาพ

  Edit -Moticonnect
 • วางสเกลบนภาพได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 • ถ่ายภาพนิ่ง, วิดีโอแล้วจัดเก็บไว้ในไฟล์รูปภาพ

  Capture- Moticonnect

2. ฟังก์ชันในโหมดการเรียกดูจากคลังภาพ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

 • ปรับแต่งภาพ, แก้ไขสี, ความสว่างและความคมชัดของภาพ

  Edit Capture Moticonnect
 • วัดมุม, วัดขนาดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เส้นตรง, วงกลม, สี่เหลี่ยม เป็นต้น พร้อมชี้ส่วนประกอบ หรือทำรูปร่างเน้นส่วนประกอบที่สำคัญของภาพ เพิ่มคำอธิบายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการสอบเทียบเพื่อความแม่นยำในการวัด
  measure Capture Moticonnect
 • จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนดไว้แล้วบันทึกเป็นไฟล์ ส่งออกหรือสั่งพิมพ์

  Report Moticonnect

 

3.  MotiConnect สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

สามารถใช้งานได้ทั้งโหมดการดูภาพแบบ Real – Time ซึ่งสามารถถ่ายภาพนิ่งแล้วจัดเก็บในไฟล์รูปภาพและโหมดการเรียกดูจากคลังภาพ ที่สามารถแชร์รูปภาพไปยังโซเชียลมิเดียต่างๆได้ เช่น E – mail, Facebook, Line เป็นต้น

 

Live iOS Moticonnect    Gallery iOS Moticonnect