• แอพพลิเคชั่น Moticonnect สำหรับคอมพิวเตอร์

    แอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์ออกสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac เชื่อมต่อสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน มีเครื่องมือที่จำเป็นครบถ้วน ทั้งแสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์ได้แบบ Real-time บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอได้ ปรับแต่งภาพ วัดขนาด และพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในรูปได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายงานการทดลองได้อีกด้วย เหมาะสำหรับคุณครูและนักเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

    Continue Reading