อบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ณ. วิทยาลัยครูบ้านเกิน ประเทศลาว วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560